Our international expansion continues!

Member of our foundation, Paweł Piwowar, has participated in the European Resource Bank in Podgorica, Montenegro –  the largest meeting of liberty-oriented European think tanks. Paweł  took part in the Dragon’s Den contest for young NGOs, where he pitched his project of a liberty mobile app in front of the international jury. Although the contest was won by our friends from Romania and Ukraine, the massive amount of positive feedback we received is a good sign, and you will hear of our project for sure.

2016 – annual report

ANNUAL REPORT

5 own, major projects of our foundation and at least twice as many co-organized, over 300 participants of our events and tens of thousands viewers, whom we reach every day on YouTube and Facebook – that’s the summary of the year 2016 in the Freedom and Entrepreneurship Foundation.

We encourage you to study our annual report, in which we give you a detailed description of our every activity, and plans for the future as well!

You can read our report by clicking HERE.

 

 

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów

Głównym przesłaniem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest wykształcenie nowej generacji liderów: przyszłych polityków, dziennikarzy, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Akademia Liderów wychodzi naprzeciw problemowi, który obserwujemy obecnie: młode pokolenie działaczy społecznych i politycznych jest nieprzygotowane do sprawowania istotnych funkcji w życiu społecznym, wykazując się jedynie posłuszeństwem wobec przełożonych. Akademia ma na celu to zmienić, wprowadzając solidnie wyedukowanych absolwentów na „rynek” społeczno-polityczny i dzięki temu pozytywnie wpłynąć na jakość polskiego życia publicznego.

Organizatorzy przyznają, że idee ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i indywidualnej odpowiedzialności, tworzą fundamenty, wokół których koncentrować się będzie program Akademii. Każda edycja PAAL trwa trzy miesiące i obejmuje następujące dziedziny:

  • komunikację społeczną
  • filozofię polityki
  • ekonomię wolnego rynku
  • etykę gospodarczą

Kurs odbywa się dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz ekspertów Instytutu Misesa. Projek zlokalizowany jest w Katowicach, jednak dzięki specjalnej platformie internetowej przekaz z zajęć dociera do odbiorów w całej Polsce. Kurs kończą egzaminy (z ekonomii, etyki, i polityki) oraz sprawdzian umiejętności praktycznych z komunikacji społecznej, przed absolwentami otwierają się nowe ścieżki rozwoju kariery. Dla najlepszych absolwentów organizatorzy przewidzieli: płatny staż w amerykańskim Goldwater Institute, staż w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, a także wyjazdy na letnie seminaria naukowe w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowenii i na Ukrainie.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.akademialiderow.edu.pl

Akademia Młodych Przedsiębiorców

Rekrutacja do Akademii Młodych Przedsiębiorców

Już w drugiej połowie stycznia rusza I edycja Akademii Młodych Przedsiębiorców – projektu skierowanego do osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. Głównym przesłaniem Akademii Młodych Przedsiębiorców jest pomoc młodym ludziom w planowanej przez nich drodze przedsiębiorcy. Trzon programu stanowić będą cztery moduły: kompetencje psychologiczne (przewidziana jest w tym module część warsztatowa), pisanie biznes planu, wiedza z zakresu zakładania spółek i spotkania z prosperującymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej drodze. Kurs odbywał się będzie w każdą sobotę, od 19 stycznia do końca marca, w Krakowie. Dla osób, które nie mogą dojeżdżać do Krakowa, istnieje możliwość uczestniczenia w trybie wirtualnym, poprzez platformę e-learningową. Koszt całego kursu w formule wirtualnej wynosi zaledwie 200 zł, natomiast w formule rzeczywistej 400 zł.

Zajęcia prowadzone będą prowadzone tylko przez praktyków działających na rynku. Wiedza, którą oferujemy, ma wymiar tylko i wyłącznie praktyczny. Dodatkowo, oferujemy naszym kursantom możliwość wygrania 10 tys zł. Na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od wszystkich uczestników kursu będziemy wymagać napisania biznes – planu, co będzie warunkiem zaliczenia i otrzymania od nas certyfikatu. Najlepszy biznes – plan, wybrany przez grono wykładowców i przedsiębiorców, zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną, która posłuży zwycięzcy na sfinansowanie swojego startu na rynku.

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.mlodziprzedsiebiorcy.com.pl