Nasza misja

Misją Fundacji Wolności i Przedsiębiorczośći jest wykształcenie nowej generacji liderów, oferując im wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju na gruncie zawodowym i w procesie urzeczywistniania ideałów wolnego społeczeństwa.


Nasza wizja

Polska, w której wolnościowi liderzy stoją na straży dobrowolnie zorganizowanego społeczeństwa, ograniczanego rządu, rządów prawa oraz skutecznie nie dopuszczają do rozrostu władzy państwowej.


Działalność Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości jest w pełni finansowana ze środków prywatnych

Loading Facebook Comments ...