Rada Doradców Fundacji

dr Peter Jaworski

dr Peter Jaworski jest adiunktem na Georgetown University, gdzie uczy etyki biznesu. Sprawuje także funkcję starszego współpracownika (ang. Senior Fellow) w Canadian Constitution Foundation. Jest również dyrektorem w kanadyjskim Institute for Liberal Studies, a takze pełni funkcję wizytującego profesora (ang. Visiting Research Professor) na Brown University.

Prace naukowe dr Jaworskiego były publikowane w kilku periodykach akademickich, m.in. „Ethics”, „the Canadian Journal of Law and Jurisprudence”, „the Journal of Business Ethics”, „Ethical Theory and Moral Practice”.

Zanim dr Jaworski dołączył do kadry Georgetown University, pełnił funkcję nauczyciela wizytującego na Wydziale Filozoficznym College of Wooster. Był także nauczycielem filozofii na Bowling Green State University.

 
Richard N. Lorenc

int_1Richard N. Lorenc jest dyrektorem operacyjnym Foundation for Economic Education (FEE). Jest także członkiem Rady Dyrektorów Coalition to Reduce Spending, Inc., grupy mającej na celu ograniczenie i kontrolę wydatków federalnych. Taką samą funkcję sprawuję w Oberg Research, Inc., organizacji zajmującej się pomiarem efektywności edukacyjnych działań think-tanków.

Absolwent programu Liberty@Work (Charles Koch Institute) oraz Atlas Leadership Academy. Richard ma także doświadczenie pracę w Illinois Policy Institute, America’s Future Foundation oraz Truth in Accounting,  gdzie był jednym z założycieli interaktywnej bazy danych systemu fiskalnego StateDataLab.org.

Zwiedził ponad 30 państw, a jego artykuły opublikowano na łamach Wall Street Journal, New York Times, Chicago Tribune, Chicago Sun-TimesWashington Post – pisał na tematy tak różnorodne jak konstytucja, prawa osób LGBT czy design. Jest absolwentem Emory University i na stałe mieszka w Atlancie, gdzie gra na kontrabasie w Emory University Symphony Orchestra.

 

dr hab. Piotr Bartula

Doktor habilitowany filozofii, pracownik naukowy w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się historią filozofii polskiej, filozofią polityki i etyką. Autor książek: ”August Cieszkowski Redivivus” (2006), „Kara śmierci – powracający dylemat” (Kraków 2007) oraz „Liberalizm u kresu historii” (Kraków 2011).

 

 

 

 

Glenn Cripe

Jeden z fundatorów oraz dyrektor wykonawczy w Language of Liberty Institute, amerykańskim instytucie spraw publicznych, którego misją jest edukacja młodych ludzi w krajach rozwijających się. Główną działalność LLI stanowi organizacja obozów, podczas których studenci szlifują swoje umiejętności językowe oraz zdobywają wiedzę w zakresie filozofii wolnego rynku i przedsiębiorczości. Cripe mieszka na stałe w Phoenix w stanie Arizona, lecz z racji charakteru pracy wyjeżdża poza granice kraju kilkanaście razy do roku.

 

 
 

dr Stanisław Górka

Adiunkt w Instytucie Europeistyki, Wydział Studiów  Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Zajmuję się polityką bezpieczeństwa w Europie (NATO, Wspólna Polityka  Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE), stosunkami UE – państwa postsowieckie. W wolnych chwilach podejmuje tematy związane z filozofią polityczną, szczególnie z zakresu myśli libertarianizmu i klasycznego liberalizmu.

 

 

 

dr hab. Dariusz Juruś

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filozofia) i Politechniki Krakowskiej (architektura). Zajmuje się głównie filozofią polityki, w tym libertarianizmem, a także etyką i estetyką. Publikował m.in. w Principiach (Czy Robert Nozick był libertarianinem?),  Diametrosie (The Neo-Aristotelian Defense of Rights, Or a Minimal State Approach), Analizie i egzystencji (Wokół własności . Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej)  i Ruchu filozoficznym (Ekonomiczne i etyczne podstawy libertarianizmu). Jest autorem książki „W poszukiwaniu podstaw libertarianizmu”. W 2013 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na Uniwersytecie Śląskim. Wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

 

Matthew Kwasiborski

Dyrektor europejskich programów The Fund for American Studies, amerykańskiej instytucji edukacyjnej kształcącej w duchu wolności od roku 1967. Kwasiborski dołączył do TFAS w roku 2005, od tego czasu co roku zarządza projektami w Pradze oraz na Krecie. Pełni także funkcję wiceprezydenta i skarbnika Rady Nadzorczej Centrum Międzynarodowej Etyki Mediów (Center of International Media Ethics, CIME). Urodzony i wychowany w Filadelfii, uzyskał stopień licencjata na Loyola University w Nowym Orleanie. Studia magisterskie w dziedzinie przywództwa kończył na Thierry Graduate School w Belgii. Po zakończeniu studiów pracował w Szwajcarii i na Węgrzech. Obecnie mieszka i pracuje w czeskiej Pradze.

 

 
Prof. James W. Lark, III

Profesor na Wydziale Systemów i Inżynierii Informacyjnej w Szkole Inżynierii i Nauki Stosowanej Uniwersytetu Wirginii. Pracuje także jako wykładowca na Wydziale Matekatyki Stosowanej oraz na Wydziale Statystyki Uniwersytetu Wirginii. Profesor Lark zdobył stopień doktora z systemów inżynieryjnych na Uniwersytecie Wirginii. Profesor Lark był w latach 2000-2002 przewodniczącym Narodowego Komitetu Partii Libertariańskiej. Obecnie aktywnie wspiera i udziela wykładów na rzecz organizacji Students for Liberty. Z zamiłowania wielki fan piłki nożnej, szczególnie ceni sobie grę reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w 1974 r.

 

 

Wolfgang Müller

Założyciel i dyrektor wykonawczy wolnorynkowego think-tanku Institute for Free Entreprise z siedzibą w Berlinie. Müller jest także sekretarzem generalnym EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie), niemieckiej instytucji podejmującej kwestie polityki wobec zmian klimatycznych. Dawniej, wieloletni pracownik fundacji Naumanna, gdzie odpowiadał za prowadzenie placówki w Indiach.

 

 

 

Darcy Olsen

Prezydent i dyrektor wykonawczy w Goldwater Institute z siedzibą w Phoenix w stanie Arizona. Pod wodzą Darcy Olsen Goldwater Institute, wolnorynkowy instytut spraw publicznych, przeprowadził szereg inicjatyw skierowanych na ochronę własności prywatnej i obniżki podatków. Zmiany, które Olsen zaprowadziła w Goldwater Institute uczyniły tę instytucję czołowym amerykańskim orędownikiem konstytucyjnego modelu rządu. Wyrazem tego było czterokrotne przyznanie tej instytucji nagrody Arizona’s Best Capitol Watchdog w latach 2008-2011. Zanim Darcy Olsen wstąpiła w szeregi Goldwater Institute, pracowała dla waszyngtońskiego CATO Institute, gdzie zajmowała się głównie tematem prywatyzacji szkolnictwa. Ukończyła studia z zakresu stosunków międzynarodowych na Georgetown Univeristy (licencjat) oraz New York University (magisterium).

dr Tomasz Słupik

Doktor politologii, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zajmuje się historią idei, ze szczególnym uwzględnieniem epoki nowożytnej oraz rosyjskiej myśli społeczno-politycznej XIX i XX wieku. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim filozofia polityczna. Znawca historii, kultury i współczesnych stosunków narodowościowych na Górnym Śląsku. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych z tej dziedziny. Organizator ogólnopolskich konferencji naukowych koncentrujących się na problematyce współczesnych doktryn politycznych, a także na ideach: decentralizacji, samorządności i autonomii. Współautor wraz z dr Małgorzatą Myśliwiec badań na temat aktywności politycznej mieszkańców województwa śląskiego w latach 2009 i 2010. Współredaktor książki poświeconej problematyce sprawiedliwości zatytułowanej „Sprawiedliwość w kulturze europejskiej.  Komentator życia politycznego w mediach ogólnopolskich i regionalnych.

Tanja Štumberger

Tanja Štumberger pełni funkcję Senior Fellow odpowiedzialnej za działania w Europie w amerykańskiej fundacji ATLAS. Jest także dyrektorem w słoweńskich think-tanku wolnorynkowym SVETILNIK. W latach poprzednich Štumberger była menedżerem ds. stosunków międzynarodowych w CATO Institute z siedzibą w Waszyngtonie. Jest również dyrektorem wykonawczym projektu Liberty Seminars na Słowenii, skąd pochodzi. Štumberger jest jedynym obcokrajowcem zasiadającym w radzie absolwentów czołowej fundacji edukacyjnej The Fund For American Studies. Wykształcenie z zakresu amerykańskiej myśli politycznej zdobyła na Uniwersytecie w Ljubljanie oraz Georgetown University.

 

Matthew Tyrmand

MatMattthew Tyrmand jest synem pisarza, filozofa i antykomunistycznego dysydenta Leopolda Tyrmanda. Po dorastaniu w Nowym Jorku i studiach na University of Chicago rozpoczął karierę na Wall Street. Po 2008 roku, kiedy wpływ rządowego interwencjonizmu na amerykański rynek nabrał zbyt dużych rozmiarów, postanowił porzucić branżę i zaczął pracować jako konsultant małych firm, pomagając młodym przedsiębiorcom rozwinąć swoją działalność.

W 2013 roku zaczął pracę z amerykańskim think-tankiem OpenTheBooks, skupiającym się na publikowaniu szczegółowych raportów dotyczących rządowych wydatków i związanego z tym marnotrawstwa, nieefektywności i oszustw – dostępnych dla każdego w Internecie dla każdego obywatela.

W 2010 roku uzyskał obywatelstwo Polski. Jest zdecydowanym zwolennikiem zmniejszenia kompetencji polskiego rządu, szczególnej krytyce poddaje państwowy system emerytur.  Jest autorem książki „Jestem Tyrmand. Syn Leopolda”, w której opowiada o swoich doświadczeniach związanych z polskimi korzeniami, pracy na Wall Street, dorastaniu w Nowym Jorku i życiem jako syn swojego słynnego ojca.