AktualnościKonferencje

Nasza konferencja w Toruniu

By 18/11/2013No Comments

 

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, Stowarzyszenie KoLiber oraz Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję naukową pt.

„Władza polityczna i jej ekspansja w myśli i praktyce politycznej”

Przedmiotem obrad będzie jeden z najbardziej frapujących fenomenów życia społecznego: władza polityczna, jej zasięg oraz wpływ na autonomię jednostki. Wydarzenie odbędzie się w piątek 22.11.2013 o godz. 10:30 w Sali Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania UMK.

Harmonogram:

10:30 – Otwarcie konferencji

10.45 – mgr Olgierd Sroczyński (Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości) – Jedność państwa. Krytyka nowożytnej koncepcji suwerena.

11.00 – mgr Łukasz Perlikowski (UMK) – Biopolityczna rewizja kategorii sprawiedliwości dystrybutywnej.

11.15 – Norbert Slenzok (UŚ, Stowarzyszenie KoLiber) – Friedricha von Hayeka koncepcja rządu ograniczonego i jej libertariańska krytyka.

11.30 – Mgr Natalia Daśko (UMK) – Wpływ polityki i polityków na kształt kodeksu karnego.

11.45 – 12.00 – Dyskusja.

12.00 – 12.15 – Przerwa.

12.15 – mgr Jacek Spendel (UJ, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości) – Nowa Era, czyli Ameryka lat 20-tych: Rząd ograniczony czy grunt pod nachodzącą katastrofę?

12.30 – mgr Marcin Chmielowski (UP w Krakowie, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości): Polityka, edukacja, kontrekonomia i inne. Teoretyczna podbudowa i praktyczna realizacja paradygmatów działań współczesnych libertarian.

12.45 – Karol Zdybel (UW, Stowarzyszenie KoLiber): społeczeństwo bez państwa – wizje ładu anarchokapitalistycznego według H.-H. Hoppego oraz R.P. Murphy’ego.

13.00 – mgr Arkadiusz Fordoński (UMK) – Wolność – ład polityczny. Kilka uwag metodologicznych na temat możliwości stworzenia antynomii.

13. 15 – Dyskusja.

13.30 – Zamknięcie obrad.