Aktualności

II Zjazd Wolnościowy im. Miltona Friedmana – krótka relacja

By 06/08/2015No Comments

W niedzielę 2 sierpnia zakończyła się druga już edycja organizowanego przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości Zjazdu Wolnościowego im. Miltona Friedmana, zwanego również od nazwiska jego patrona „Miltonaliami”. Odbywał się on w dniach 31 lipca – 2 sierpnia br. w starachowickim Hotelu „Senator”.

Grupę ponad 60 uczestników Zjazdu, głównie członków polskich organizacji wolnościowych, przywitał wiceprezes Fundacji, Marcin Chmielowski, po czym dr Witold Sokała z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w prelekcji Świat po friedmanowskiej rewolucji. Wolność czy bezpieczeństwo – fałszywy dylemat współczesnej cywilizacji gruntownie przeanalizował, dlaczego postrzeganie wolności i bezpieczeństwa jako sfer odrębnych i niemożliwych do pogodzenia i w świetle prac Friedmana absolutnie nieuzasadnione. Następnie Norbert Slenzok, doktorant nauk o polityce Uniwersytetu Śląskiego, przybliżył sylwetkę patrona zjazdu prezentacją Milton Friedman: życie i dzieło.

Główny dzień Zjazdu otworzył bogatym w wiele cennych wskazówek i informacji wystąpieniem Projekty, sojusznicy i media. Typowy dzień pracy w wolnościowej fundacji wiceprezes Fundacji Marcin Chmielowski, opowiadając o swoich doświadczeniach związanych z prowadzeniem organizacji i przybliżając słuchaczom jej projekty, między innymi Polsko-Amerykańską Akademię Liderów czy Liberty English Camp. W swoim wystąpieniu podkreślał konieczność profesjonalizacji polskiego środowiska wolnościowego oraz zakreślił wizję rozwoju na najbliższe lata. Następnie głos zabrał Krzysztof Kowalski, przedstawiciel polskiego oddziału European Students For Liberty, który opowiedział o technicznej stronie organizowania wydarzeń o tematyce wolnościowej, na podstawie doświadczeń zebranych przy przygotowywaniu Konferencji Regionalnej ESFL, która odbyła się w 2014 roku w Warszawie. Konferencja ta była jak dotychczas największym spotkaniem polskich libertarian, zgromadziła 160 uczestników. Wystąpienie Krzysztofa stało się też początkiem bardzo ciekawej rozmowy dotyczącej kolorytu ruchu libertariańskiego na świecie i jego bardziej konserwatywnych oraz mocniej progresywistycznych odcieniach. Wkrótce później odbył się też wykład najbardziej znanego i rozpoznawalnego z zaproszonych prelegentów, profesora Roberta Gwiazdowskiego z Warsaw Enterprise Institute, związanego również z Centrum im. Adama Smitha. Starał się na podstawie dzieł Miltona Friedmana przewidzieć, cóż ten Noblista mógłby doradzić Polsce AD 2015. Po wykładzie profesora, w części przewidzianej na pytania słuchaczy, wywiązała się burzliwa dyskusja na temat monopoli – zarówno ich szkodliwości, jak i o potrzebie zapobiegania ich powstawaniu przez państwo. Gwiazdowski, podobnie jak wielu innych uczestników Zjazdu, nie omieszkał dokonać zakupu kilku książek na stoisku prowadzonym przez Marka Jasiurę ze Sklepu Wolnościowego. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, uczestnicy Zjazdu wysłuchali referatu prezesa Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, Jacka Spendla, o szczegółach związanych z działalnością Fundacji oraz o byciu przedsiębiorcą idei. Ostatnim z sobotnich panelistów był Mikołaj Pisarski ze Stowarzyszenia KoLiber, który przybliżył słuchaczom projekt „Lekcje Ekonomii dla Młodzieży”. Program ten, będący wynikiem kooperacji Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa oraz KoLibra, ma na celu zaznajomienie uczniów liceów z wolnościowym, odmiennym od dominującego punktem widzenia na ekonomię, jak również zainteresowanie ich tematyką ekonomiczną, analizowaną z wykorzystaniem umiejętności, nabytych dzięki uczestnictwu w projekcie. Podczas zjazdu odbyła się też krótka prezentacja waluty lokalnej Zielony, którą przeprowadzili Dariusz Brzozowiec i Filip Prokop.

Zjazd zakończył się krótkim wystąpieniem pożegnalnym Marcina Chmielowskiego, który podziękował wszystkim uczestnikom drugiego Zjazdu Wolnościowego im. Miltona Friedmana. Trzeba przyznać, że zjazd był sukcesem. Udało się ze sobą spotkać wielu aktywistów, którzy na co dzień realizując zupełnie różne projekty, już wkrótce będzie mogło się wzajemnie wesprzeć i współpracować. To istotne w sytuacji, w której jest polskie środowisko wolnościowe. Każda okazja do „wyjścia z Internetu” jest warta zrobienia z niej szansy na wspólne działanie. Konferencja pokazała, że polskie środowisko skupione wokół idei liberalnych i libertariańskich prężnie i dynamicznie się rozwija, choć z pewnością wiele w dalszym ciągu pozostaje do zrobienia.

Jakub Szafrański

Leave a Reply