Bez kategorii

Poznaj naszego nowego członka Rady Doradców – dra Petera Jaworskiego

By 28/07/2017No Comments

Pragniemy przedstawić naszego nowego członka Rady Doradców – dra Petera Jaworskiego. Jego intelekt oraz poświęcenie dla idei, które są nam drogie, czynią go świetnym uzupełnieniem naszego zespołu.

dr Peter Jaworski jest adiunktem na Georgetown University, gdzie uczy etyki biznesu. Sprawuje także funkcję starszego współpracownika (ang. Senior Fellow) w Canadian Constitution Foundation. Jest również dyrektorem w kanadyjskim Institute for Liberal Studies, a takze pełni funkcję wizytującego profesora (ang. Visiting Research Professor) na Brown University.

Prace naukowe dr Jaworskiego były publikowane w kilku periodykach akademickich, m.in. „Ethics”, „the Canadian Journal of Law and Jurisprudence”, „the Journal of Business Ethics”, „Ethical Theory and Moral Practice”.

Zanim dr Jaworski dołączył do kadry Georgetown University, pełnił funkcję nauczyciela wizytującego na Wydziale Filozoficznym College of Wooster. Był także nauczycielem filozofii na Bowling Green State University.

Leave a Reply