Nasza Fundacja została członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

To kolejna przestrzeń, w której będziemy realizować nasze cele statutowe. Przyłączając się do Rady chcemy promować rolę przedsiębiorców jako siły napędowej współczesnej Gospodarki opartej na wiedzy oraz wspierać działania na rzecz wolnego rynku i kapitalizmu.