Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości zaprasza na konferencję „Polski Model Kapitalizmu. Po Pierwsze Człowiek„, której organizatorem jest Fundacja Projekt PL. Wydarzenie odbędzie się w dniach 1-2 grudnia w Warszawie.

Tak my jak i Fundacja Projekt PL stawiamy na spojrzenie na człowieka jako unikalną jednostkę. Głęboko nie zgadzamy się na ograniczanie swobody działania – choć oczywiście różni nas interpretacja tego, gdzie ingerencja w wolność powinna następować. Łączy nas również uczestnictwo w debacie publicznej opartej o fakty, a nie demagogiczne hasła. Debacie dotyczącej kapitalizmu i możliwie najlepszym wykorzystaniem tego systemu dla dobra ludzi. Chcemy budować wspólną przestrzeń publiczną, w której głos ekspertów jest słyszany i słuchany.

👉 REJESTRACJA BEZPŁATNA: https://pmk.konfeo.com

💡 6 obszarów tematycznych.

👨‍💼 44 speakerów — Przedstawicieli ekosystemu tworzonego przez biznes, naukę, politykę i technologie.

🎯 2 konwencje dyskusji: panele dyskusyjne i Round Table.

📌 2 lokalizacje: 1.12 – Centrum Bankowo Finansowe „Nowy Świat”; 2.12 – GPW / Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Partnerami wydarzenia są: BGK, SGH, GPW, PFR, ARP, PTE, Łukasiewicz, Instytut Spraw Cyfrowych, Związek Dużych Rodzin 3+, Studenckie Koło Naukowe Finansów i Makroekonomii, SPIW, Fundacja PKO, Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości.