W poniedziałek 15 maja odbyła się konferencja prasowa prezentującą raport zespołu badawczego, działającego pod przewodnictwem dr. Marcina Chmielowskiego. Gośćmi specjalnymi wydarzenia, które poprowadził przedstawiciel Fundacji Sebastian Węglarz byli: Adam Abramowicz (Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców), Jakub Kulesza (Wolnościowcy), Paweł Szramka (Dobry Ruch), Andrzej Prendke (Nowoczesna), czy Franciszek Michałowski (Instytut Badań Spraw Publicznych). Zapis wideo konferencji dostępny jest na kanale Liberalizm.net

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości była jednym z głównych partnerów autora badań, czyli Stowarzyszenia Libertariańskiego. Celem tego długo zapowiadanego i wyczekiwanego przez wielu projektu było kompleksowe badanie opinii publicznej przeprowadzonym przez profesjonalną sondażownię, na podstawie którego stworzone zostały profile demograficzne i psychograficzne Polaków popierających szeroki wachlarz postulatów liberalnych i libertariańskich. Inicjatywę wsparło wiele organizacji o podobnym profilu ideowym.

POBIERZ RAPORTOBEJRZYJ KONFERENCJĘ