Nasza Misja

Naszą misją jest wykształcenie nowej generacji liderów, oferując im wiedzę i umiejętności niezbędne w rozwoju na gruncie zawodowym i w procesie urzeczywistniania ideałów wolnego społeczeństwa.

Nasza Wizja

Polska, w której wolnościowi liderzy stoją na straży dobrowolnie zorganizowanego społeczeństwa, ograniczonego rządu, rządów prawa oraz skutecznie nie dopuszczają do rozrostu władzy państwowej.