Nasza misja

Misją Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości jest kształcenie nowego pokolenia liderów poprzez oferowanie im wiedzy i umiejętności niezbędnych w rozwoju zawodowym i w urzeczywistnianiu idei wolnego społeczeństwa.

Nasza wizja

Polska, w której wolnościowi liderzy stoją na straży dobrowolnie zorganizowanego społeczeństwa, ograniczonego państwa i rządów prawa, skutecznie zapobiegając rozrostowi władzy państwowej.

Działalność Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości jest w pełni finansowana ze środków prywatnych.

Loading Facebook Comments ...