• Poznaj nowego członka naszej Rady Doradców - dra Petera Jaworskiego!

 Nasze projekty

Project Arizona

logo-projekt-arizona-1024x414

Choć dzielą ich tysiące kilometrów, to łączy ich ponadprzeciętna inteligencja, pasja, ambicje i wytrwałość w dążeniu do celu. 10 młodych ludzi z całego świata – od Meksyku aż po Nepal – chce polecieć do Arizony by odbywać tam czteromiesięczne staże i uczyć się na jednym z największych uniwersytetów w USA.  Co stoi im na drodze? Wysokie koszty takiego przedsięwzięcia. Pokaż że masz gest, wpłać choćby kilka złotych i wyślij jednego z  wybrańców na drugi koniec świata!

Projekt Arizona to unikalny program stażowy, który umożliwi uczestnikom rozwinięcie skrzydeł pod okiem najlepszych dydaktyków i pracodawców. Uczestnicy zostaną przyjęci na staż w kancelariach prawnych, firmach technologicznych, muzeum, organizacjach pozarządowych a nawet w biurze Sędziego Sądu Najwyższego. W dodatku będą mieli okazję uczyć się na Arizona State University – drugim największym uniwersytecie w Stanach Zjednoczonych – gdzie będą zgłębiać tajniki funkcjonowania wolnego społeczeństwa i wartości amerykańskich Ojców Założycieli.

W ramach dokładnej i długotrwałej selekcji wybraliśmy 10 osób z całego świata, którzy zaprezentowali największy potencjał – nie tylko na rozwój swojej własnej kariery, ale także na ulepszanie swojego własnego środowiska. Wśród naszych uczestników znajdują się osoby z Nigerii, Turkmenistanu, Nepalu, Ukrainy, Gruzji, Polski, Meksyku, Serbii i Grecji.  Projekt Arizona wyposaży ich w zdolności, które przywiozą z Arizony do swoich domów i które będą procentować przez całe ich życie. Choć wszyscy zadeklarowali, że aby dostać się do Arizony zaangażują swoje własne, ciężko zarobione przez nich samych oraz ich rodziny pieniądze, to koszty projektu i tak przekraczają ich zdolności finansowe. Właśnie dlatego postanowiliśmy rozpocząć ogólnoświatową zbiórkę pieniędzy, które pozwolą uzupełnić brakującą kwotę.

Szczegóły: http://projectarizona.us/pl/raise-me-to-the-top/

Zapomniani. Historia krakowskiej szkoły ekonomicznej.

Skomplikowane i burzliwe dzieje naszego kraju to dotkliwe straty materialne oraz tragiczna śmierć wielu milionów Polaków – o tym wiemy wszyscy. Utraciliśmy jednak również coś bardziej ulotnego – sporą część wiedzy naukowej, która wpadła do „luki pamięci”. Kto dziś pamięta o Krakowskiej Szkole Ekonomicznej? Chcemy to zmienić tworząc pełnometrażowy film dokumentalny, który przywróci zbiorowej pamięci sylwetki takich ekonomistów jak: Adam Krzyżanowski, Ferdynand Zweig czy Adam Heydel oraz ich dorobek naukowy.

 

Jest to szczególnie ważne, bowiem politycy tak w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i dziś, mieli i mają niezdrowe podejście do gospodarki. Potrzebni są rzecznicy wolnorynkowego podejścia. Przed wojną byli nimi właśnie krakowscy ekonomiści, dziś już ich nie ma, ale ich dziedzictwo jest nadal aktualne i pomocne dla tych, którzy chcą być adwokatami wolności.

Szczegóły: http://fundacjawip.org/projekty/ekonomisci-wykleci

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów – Głównym przesłaniem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest wykształcenie nowej generacji liderów: przyszłych polityków, dziennikarzy, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Akademia Liderów wychodzi naprzeciw problemowi, który obserwujemy obecnie: młode pokolenie działaczy społecznych i politycznych jest nieprzygotowane do sprawowania istotnych funkcji w życiu społecznym, wykazując się jedynie posłuszeństwem wobec przełożonych. Akademia ma na celu to zmienić, wprowadzając solidnie wyedukowanych absolwentów na „rynek” społeczno-polityczny i dzięki temu pozytywnie wpłynąć na jakość polskiego życia publicznego.

Organizatorzy przyznają, że idee ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i indywidualnej odpowiedzialności, tworzą fundamenty, wokół których koncentrować się będzie program Akademii. Każda edycja PAAL trwa trzy miesiące i obejmuje następujące dziedziny:

  • komunikację społeczną
  • filozofię polityki
  • ekonomię wolnego rynku
  • etykę gospodarczą

Kurs odbywa się dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz ekspertów Instytutu Misesa. Projek zlokalizowany jest w Katowicach, jednak dzięki specjalnej platformie internetowej przekaz z zajęć dociera do odbiorów w całej Polsce. Kurs kończą egzaminy (z ekonomii, etyki, i polityki) oraz sprawdzian umiejętności praktycznych z komunikacji społecznej, przed absolwentami otwierają się nowe ścieżki rozwoju kariery. Dla najlepszych absolwentów organizatorzy przewidzieli: płatny staż w amerykańskim Goldwater Institute, staż w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, a także wyjazdy na letnie seminaria naukowe w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowenii i na Ukrainie.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.akademialiderow.edu.pl

Akademia Młodych Przedsiębiorców – to projekt skierowanego do osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. Głównym przesłaniem Akademii Młodych Przedsiębiorców jest pomoc młodym ludziom w planowanej przez nich drodze przedsiębiorcy. Trzon programu stanowią będą cztery moduły: kompetencje psychologiczne (przewidziana jest w tym module część warsztatowa), pisanie biznes planu, wiedza z zakresu zakładania spółek i spotkania z prosperującymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej drodze. Zajęcia prowadzone będą prowadzone tylko przez praktyków działających na rynku. Wiedza, którą oferujemy, ma wymiar tylko i wyłącznie praktyczny. Dodatkowo, oferujemy naszym kursantom możliwość wygrania 10 tys zł. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od wszystkich uczestników kursu będziemy wymagać napisania biznes – planu, co będzie warunkiem zaliczenia i otrzymania od nas certyfikatu. Najlepszy biznes – plan, wybrany przez grono wykładowców i przedsiębiorców, zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną, która posłuży zwycięzcy na sfinansowanie swojego startu na rynku.

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.mlodziprzedsiebiorcy.com.pl

WPOlogoWolność pod Ostrzałem – to serial w którym chcemy pokazać w jaki sposób wolnościowe rozwiązania mogą być remedium na nasze krajowe problemy. W zamierzeniu nasza produkcja ma trafiać do osób jeszcze nie przekonanych do wolnego rynku i libertarianizmu. Zaletą Wolności pod Ostrzałem są na pewno ludzie, którzy stoją za projektem. Prowadzącym jest Marcin Chmielowski, który jest nie tylko wiceprezesem Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, ale także najbardziej rozpoznawalnym polskim libertarianinem młodego pokolenia, znanym ze swoich medialnych wystąpień. Jakość produkcji gwarantuje Przedmarańcza, doświadczona firma z branży medialnej. Całość serialu to dziesięć odcinków poruszających szeroką tematykę, od dotacji unijnych dla przedsiębiorstw, przez kryzys uniwersytetu, emigrację, deregulację rynku pracy po wyzwania stojące przed ruchem wolnościowym w Polsce. W każdym odcinku znajdzie się odpowiedź na pytanie w jaki sposób, w zgodzie z ideami wolności, rozwiązać dany problem. W chwili pisania tej notatki, prace nad Wolnością pod Ostrzałem dobiegają końca.

Ekonomia Dla Zielonych – Program kursu „Ekonomia dla zielonych” jest dedykowany wszystkim chcącym zgłębić podstawy ekonomii, w szczególności uczniom szkół średnich i studentom. Został stworzony biorąc pod uwagę szczególną wartość czasu młodych ludzi. W związku z tym nie wymaga czasochłonnego i bezrefleksyjnego uczenia się na pamięć wyszukanych terminów i skomplikowanych wzorów. Nasi słuchacze będą mieli szansę samodzielnie dostrzec podstawowe zasady i zależności, które nadają kierunek rozwojowi ludzkości. Wiedza ta pomoże im w wielu aspektach życia, ułatwi rozumienie ekonomicznych tekstów, będzie pomocna w dyskusjach, a także zachęci do samodzielnej i krytycznej oceny rzeczywistości. Spojrzymy na ekonomię z innej perspektywy prezentując w przystępny sposób obraz wolny od mitów i stereotypów. 

Kurs „Ekonomia dla zielonych” bazuje na licencji Lithuanian Free Market Institute

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.ekonomiadlazielonych.edu.pl