Nasze projekty

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów – Głównym przesłaniem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest wykształcenie nowej generacji liderów: przyszłych polityków, dziennikarzy, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Akademia Liderów wychodzi naprzeciw problemowi, który obserwujemy obecnie: młode pokolenie działaczy społecznych i politycznych jest nieprzygotowane do sprawowania istotnych funkcji w życiu społecznym, wykazując się jedynie posłuszeństwem wobec przełożonych. Akademia ma na celu to zmienić, wprowadzając solidnie wyedukowanych absolwentów na „rynek” społeczno-polityczny i dzięki temu pozytywnie wpłynąć na jakość polskiego życia publicznego.

Organizatorzy przyznają, że idee ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i indywidualnej odpowiedzialności, tworzą fundamenty, wokół których koncentrować się będzie program Akademii. Każda edycja PAAL trwa trzy miesiące i obejmuje następujące dziedziny:

  • komunikację społeczną
  • filozofię polityki
  • ekonomię wolnego rynku
  • etykę gospodarczą

Kurs odbywa się dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz ekspertów Instytutu Misesa. Projek zlokalizowany jest w Katowicach, jednak dzięki specjalnej platformie internetowej przekaz z zajęć dociera do odbiorów w całej Polsce. Kurs kończą egzaminy (z ekonomii, etyki, i polityki) oraz sprawdzian umiejętności praktycznych z komunikacji społecznej, przed absolwentami otwierają się nowe ścieżki rozwoju kariery. Dla najlepszych absolwentów organizatorzy przewidzieli: płatny staż w amerykańskim Goldwater Institute, staż w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, a także wyjazdy na letnie seminaria naukowe w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowenii i na Ukrainie.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.akademialiderow.edu.pl

Akademia Młodych Przedsiębiorców – to projekt skierowanego do osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. Głównym przesłaniem Akademii Młodych Przedsiębiorców jest pomoc młodym ludziom w planowanej przez nich drodze przedsiębiorcy. Trzon programu stanowią będą cztery moduły: kompetencje psychologiczne (przewidziana jest w tym module część warsztatowa), pisanie biznes planu, wiedza z zakresu zakładania spółek i spotkania z prosperującymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej drodze. Zajęcia prowadzone będą prowadzone tylko przez praktyków działających na rynku. Wiedza, którą oferujemy, ma wymiar tylko i wyłącznie praktyczny. Dodatkowo, oferujemy naszym kursantom możliwość wygrania 10 tys zł. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od wszystkich uczestników kursu będziemy wymagać napisania biznes – planu, co będzie warunkiem zaliczenia i otrzymania od nas certyfikatu. Najlepszy biznes – plan, wybrany przez grono wykładowców i przedsiębiorców, zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną, która posłuży zwycięzcy na sfinansowanie swojego startu na rynku.

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.mlodziprzedsiebiorcy.com.pl

WPOlogoWolność pod Ostrzałem – to serial w którym chcemy pokazać w jaki sposób wolnościowe rozwiązania mogą być remedium na nasze krajowe problemy. W zamierzeniu nasza produkcja ma trafiać do osób jeszcze nie przekonanych do wolnego rynku i libertarianizmu. Zaletą Wolności pod Ostrzałem są na pewno ludzie, którzy stoją za projektem. Prowadzącym jest Marcin Chmielowski, który jest nie tylko wiceprezesem Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, ale także najbardziej rozpoznawalnym polskim libertarianinem młodego pokolenia, znanym ze swoich medialnych wystąpień. Jakość produkcji gwarantuje Przedmarańcza, doświadczona firma z branży medialnej. Całość serialu to dziesięć odcinków poruszających szeroką tematykę, od dotacji unijnych dla przedsiębiorstw, przez kryzys uniwersytetu, emigrację, deregulację rynku pracy po wyzwania stojące przed ruchem wolnościowym w Polsce. W każdym odcinku znajdzie się odpowiedź na pytanie w jaki sposób, w zgodzie z ideami wolności, rozwiązać dany problem. W chwili pisania tej notatki, prace nad Wolnością pod Ostrzałem dobiegają końca.

Ekonomia Dla Zielonych - Program kursu „Ekonomia dla zielonych” jest dedykowany wszystkim chcącym zgłębić podstawy ekonomii, w szczególności uczniom szkół średnich i studentom. Został stworzony biorąc pod uwagę szczególną wartość czasu młodych ludzi. W związku z tym nie wymaga czasochłonnego i bezrefleksyjnego uczenia się na pamięć wyszukanych terminów i skomplikowanych wzorów. Nasi słuchacze będą mieli szansę samodzielnie dostrzec podstawowe zasady i zależności, które nadają kierunek rozwojowi ludzkości. Wiedza ta pomoże im w wielu aspektach życia, ułatwi rozumienie ekonomicznych tekstów, będzie pomocna w dyskusjach, a także zachęci do samodzielnej i krytycznej oceny rzeczywistości. Spojrzymy na ekonomię z innej perspektywy prezentując w przystępny sposób obraz wolny od mitów i stereotypów. 

Kurs “Ekonomia dla zielonych” bazuje na licencji Lithuanian Free Market Institute

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.ekonomiadlazielonych.edu.pl