Projekty

Polsko-Amerykańska Akademia Liderów - Głównym przesłaniem Polsko-Amerykańskiej Akademii Liderów jest wykształcenie nowej generacji liderów: przyszłych polityków, dziennikarzy, osób zaangażowanych w sektor pozarządowy, którzy zmienią oblicze polskiego życia publicznego. Akademia Liderów wychodzi naprzeciw problemowi, który obserwujemy obecnie: młode pokolenie działaczy społecznych i politycznych jest nieprzygotowane do sprawowania istotnych funkcji w życiu społecznym, wykazując się jedynie posłuszeństwem wobec przełożonych. Akademia ma na celu to zmienić, wprowadzając solidnie wyedukowanych absolwentów na „rynek” społeczno-polityczny i dzięki temu pozytywnie wpłynąć na jakość polskiego życia publicznego.

Organizatorzy przyznają, że idee ograniczonego rządu, wolności gospodarczej i indywidualnej odpowiedzialności, tworzą fundamenty, wokół których koncentrować się będzie program Akademii. Każda edycja PAAL trwa trzy miesiące i obejmuje następujące dziedziny:

  • komunikację społeczną
  • filozofię polityki
  • ekonomię wolnego rynku
  • etykę gospodarczą

Kurs odbywa się dwa razy do roku, na wiosnę i na jesieni. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego oraz ekspertów Instytutu Misesa. Projek zlokalizowany jest w Katowicach, jednak dzięki specjalnej platformie internetowej przekaz z zajęć dociera do odbiorów w całej Polsce. Kurs kończą egzaminy (z ekonomii, etyki, i polityki) oraz sprawdzian umiejętności praktycznych z komunikacji społecznej, przed absolwentami otwierają się nowe ścieżki rozwoju kariery. Dla najlepszych absolwentów organizatorzy przewidzieli: płatny staż w amerykańskim Goldwater Institute, staż w Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, a także wyjazdy na letnie seminaria naukowe w Stanach Zjednoczonych, Czechach, Słowenii i na Ukrainie.

Szczegóły i rejestracja na stronie www.akademialiderow.edu.pl

Akademia Młodych Przedsiębiorców – to projekt skierowanego do osób rozważających założenie własnej działalności gospodarczej. Głównym przesłaniem Akademii Młodych Przedsiębiorców jest pomoc młodym ludziom w planowanej przez nich drodze przedsiębiorcy. Trzon programu stanowią będą cztery moduły: kompetencje psychologiczne (przewidziana jest w tym module część warsztatowa), pisanie biznes planu, wiedza z zakresu zakładania spółek i spotkania z prosperującymi przedsiębiorcami, którzy opowiedzą o swojej drodze. Zajęcia prowadzone będą prowadzone tylko przez praktyków działających na rynku. Wiedza, którą oferujemy, ma wymiar tylko i wyłącznie praktyczny. Dodatkowo, oferujemy naszym kursantom możliwość wygrania 10 tys zł. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Od wszystkich uczestników kursu będziemy wymagać napisania biznes – planu, co będzie warunkiem zaliczenia i otrzymania od nas certyfikatu. Najlepszy biznes – plan, wybrany przez grono wykładowców i przedsiębiorców, zostanie uhonorowany nagrodą pieniężną, która posłuży zwycięzcy na sfinansowanie swojego startu na rynku.

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.mlodziprzedsiebiorcy.com.pl

Ekonomia Dla Zielonych - Program kursu „Ekonomia dla zielonych” jest dedykowany wszystkim chcącym zgłębić podstawy ekonomii, w szczególności uczniom szkół średnich i studentom. Został stworzony biorąc pod uwagę szczególną wartość czasu młodych ludzi. W związku z tym nie wymaga czasochłonnego i bezrefleksyjnego uczenia się na pamięć wyszukanych terminów i skomplikowanych wzorów. Nasi słuchacze będą mieli szansę samodzielnie dostrzec podstawowe zasady i zależności, które nadają kierunek rozwojowi ludzkości. Wiedza ta pomoże im w wielu aspektach życia, ułatwi rozumienie ekonomicznych tekstów, będzie pomocna w dyskusjach, a także zachęci do samodzielnej i krytycznej oceny rzeczywistości. Spojrzymy na ekonomię z innej perspektywy prezentując w przystępny sposób obraz wolny od mitów i stereotypów. 

Kurs “Ekonomia dla zielonych” bazuje na licencji Lithuanian Free Market Institute

Szczegóły i rejestracja na stronie:
www.ekonomiadlazielonych.edu.pl

 

Kurs MBA na Executive Academy of Scottsdale – dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje menadżerskie oraz zdobyć prestiżowy dyplom Traditional MBA. Kurs organizowany przez naszego amerykańskiego partnera, Executive Academy of Scottsdale, odbywa się drogą internetową. Uczestnicy nie muszą posiadać wcześniejszego doświadczenia biznesowego, niezbędne są natomiast: znajomość języka angielskiego oraz dyplom licencjata. Do studentów z Polski skierowana została w tym roku specjalna oferta, wyjątkowo atrakcyjna pod względem ceny.

Szczegóły i rejestracja na stronie:

www.executivemba.edu.pl