John Galt School Poland 2022

JOHN GALT TO PROMETEUSZ, KTÓRY ZMIENIŁ ZDANIE. PRZEZ WIEKI ROZDZIERANY PRZEZ SĘPY ZA TO, ŻE PRZYNIÓSŁ LUDZIOM OGIEŃ BOGÓW, ZERWAŁ W KOŃCU ŁAŃCUCHY I ODSZEDŁ, ZABIERAJĄC ZE SOBĄ OGIEŃ - DO CZASU, GDY LUDZIE ZABIORĄ SĘPY.

Ayn Rand

Projekt John Galt School Poland 2022 zakończył się integracją przeznaczoną dla uczestników kursu, jego wykładowców, darczyńców a także znanych działaczy z warszawskiego środowiska wolnościowego.