Aktualności

Debiut książkowy naszego wiceprezesa!

By 15/10/2015No Comments

Nasza Fundacja zajmuje się przede wszystkim popularyzacją myśli libertariańskiej oraz szkoleniem młodych wolnościowych kadr. Niekiedy jednak nasi przedstawiciele angażują się też w inne projekty. Jednym z nich jest wydanie książki „Agoryzm. Teoria i praktyka” przez naszego wiceprezesa, Marcina Chmielowskiego.

Książka jest pierwszym w Polsce – i prawdopodobnie też na świecie – naukowym opracowaniem agoryzmu, jednej z gałęzi konsekwentnego libertarianizmu. Została napisana w oparciu o dotychczas nieomawiane w Polsce teksty źródłowe, odwołuje się też do już istniejących interpretacji agoryzmu. Naukowo balansuje ona pomiędzy historią polityczną, historią myśli, ekonomią i teorią państwa. Jej recenzentami są dwaj wybitni polscy filozofowie zajmujący się libertarianizmem, dr hab. Dariusz Juruś i dr hab. Piotr Bartula.

Książkę można nabyć na stronie www.agoryzm.edu.pl. Tam też można przeczytać jej fragment. Wywiad z Marcinem dotyczący jego inspiracji oraz zawartości opracowania znajduje się tutaj: http://libertarianin.org/wywiad-z-marcinem-chmielowskim-o-agoryzmie/

Leave a Reply