Bez kategorii

Kandydacie, podpisz Deklarację Kandydata Liberalnego!

By 26/09/201917 lutego, 2021No Comments

Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości, we współpracy z Centrum Kapitalizmu i Liberty Forum Poland, ma zaszczyt zaprezentować Deklarację Kandydata Liberalnego – 12 postulatów dotyczących wolności gospodarczej i osobistej, które kandydaci obiecują realizować w razie zdobycia mandatu posła lub senatora.

Jeśli jesteś kandydatem do Parlamentu (niezależnie z jakiej partii) i zgadzasz się z postulatami z naszej wolnościowej deklaracji, podpisz ją!

Autorem deklaracji jest Karol Parkita.

1. Wolność słowa jest dla mnie jedną z fundamentalnych wartości zdrowego społeczeństwa, dlatego będę jej bronić, sprzeciwiać się każdej formie rządowej cenzury i dążyć do zniesienia wszelkich istniejących państwowych ograniczeń wolności słowa.

2. Dostrzegam problem rosnącego długu publicznego, dlatego będę dążyć do minimalizowania deficytu budżetowego w czasie mojej kadencji przez ograniczanie państwowych wydatków.

3. Opowiadam się za ograniczeniem socjalnej roli państwa opiekuńczego. Jako alternatywę proponuję obniżenie kosztów pracy wynikających z nałożonych podatków i państwowych regulacji oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, które przyczynią się do rozwoju gospodarczego i wzrostu dobrobytu.

4. Sprzeciwiam się ograniczaniu działalności gospodarczej, dlatego będę dążyć do liberalizacji przepisów regulujących handel oraz przedsiębiorczość, w tym zniesienia ograniczeń handlu w niedziele.

5. Będę zabiegać o reformę systemu emerytalnego w stronę uniezależnienia przyszłego bytu obywateli od centralnie planowanego i centralnie sterowanego systemu emerytalnego.

6. Popieram decentralizację i powierzenie większych uprawnień samorządom zamiast pozostawiania wszelkiej faktycznej decyzyjności władzy centralnej.

7. Popieram zniesienie jakiegokolwiek państwowego finansowania prywatnych instytucji i organizacji pozarządowych, w tym wspólnot religijnych.

8. Popieram liberalizację przepisów dotyczących używek, w tym depenalizację marihuany w celach rekreacyjnych.

9. Będę dążyć do pozbawienia aparatu państwa i polityków bezpośredniego wpływu na media oraz do likwidacji państwowych mediów jako z natury upolitycznionych.

10. Będę dążyć do pozbawienia aparatu państwa i polityków wpływu na system edukacji.

11. Popieram uniezależnienie władzy sądowniczej od władzy wykonawczej oraz władzy ustawodawczej i wprowadzenie czynnika obywatelskiego w ramach sądownictwa.

12. Popieram wprowadzenie instytucji związku partnerskiego jako rozwiązania dającego ludziom tej samej płci żyjącym wspólnie taki sam stopień wolności jak państwowo uznane małżeństwo.

Ponadto wolności obywatelskie, osobiste i gospodarcze oraz ochronę niezbywalnych praw jednostki będę przedkładać nad rozwiązania opierające się na przymusie i przemocy.

W celu wyrażenia swojego poparcia dla powyższych postulatów prosimy kandydatów w wyborach parlamentarnych o mail na adres [email protected] o poniższej treści:

Ja, … wyrażam swoje poparcie dla 12 postulatów zawartych w deklaracji wyborczej Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości, Centrum Kapitalizmu oraz Stowarzyszenia Liberty Forum Poland