Mamy zaszczyt przedstawić najnowsze wydawnictwo Freedom Publishing, które ukazało się pod patronatem Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości. Książka „Społeczeństwo Handlowe. Wprowadzenie do etyki i ekonomii” to efekt pracy trzech autorów: Davida Schmidtz’a, Roberta Lusch’a i Cathleen Johnson. Przekładem na język polski zajął się Stanisław Wójtowicz. Nasza Fundacja od wielu lat zwraca uwagę na nierozerwalne powiązania zagadnień etycznych z tematami ekonomicznymi. Niech ta pozycja będzie kolejną cegiełką w popularyzacji idei wolnego handlu i wolnej wymiany dóbr i usług.

Książkę można nabyć w oficjalnym sklepie Wydawnictwa Freedom Publishing, gdzie znajdziecie też pozostałe pozycje z naszym patronatem. Zapraszamy!

Ludzie to istoty społeczne. Ich unikalnym mechanizmem przetrwania jest zdolność do współpracy. Najbardziej fundamentalną relacją na rynku jest współpraca, a nie konkurencja. Podstawowa relacja rynkowa to relacja handlowa – wymienianie się dobrami lub usługami na wzajemnie uzgodnionych warunkach.

Współpraca i handel są niemal tym samym. Jedno z tych pojęć pochodzi z obszaru etyki, a drugie z ekonomii, ale niezależnie od tego, jakiej nazwy użyjemy, działalność ta – współpraca z innymi ludźmi – to w dłuższej perspektywie czasowej nasza najlepsza nadzieja na lepsze życie. Badając handel i współpracę, badamy logikę, która spełnia obietnicę lepszego życia.

– fragment książki