Bez kategorii

Wyjazdowe prelekcje Zarządu Fundacji

By 18/10/2017No Comments

W ubiegłym tygodniu zarówno prezes Fundacji Jacek Spendel jak i wiceprezes Marcin Chmielowski podróżowali z wykładami.

Prezes Fundacji Wolności i Przedsiębiorczości udał się w podróż na Białoruś na zaproszenie Liberal Club – zaprzyjaźnionej organizacji wolnorynkowej z siedzibą w Mińsku. Głównym punktem jego wizyty był udział w konferencji dotyczącej filantropii i społecznego zaangażowania biznesu. Wydarzenie to miało miejsce w Brześciu i zgromadziło głównie lokalnych przedsiębiorców. Jacek Spendel opowiadał o polskich i fundacyjnych doświadczeniach z filantropią i krajowym biznesem. Korzystając z okazji zorganizował także spotkanie z najprężniejszymi białoruskimi działaczami wolnościowymi, m.in. Jarosławem Romańczukiem (Mises Scientific Center) i Vadimem Mojeiko (Liberal Club). Dyskusje dotyczyły m.in. obozu Liberty English Camp na Białorusi, którego organizacja staje się coraz bardziej realna.

Z kolei na zaproszenie działającego na Uniwersytecie Gdańskim Międzywydziałowego Koła Naukowego im Adama Heydla, dr Marcin Chmielowski, wygłosił wykład pt. Utopia anarchokapitalizmu. Duża frekwencja na spotkaniu, ponad pięćdziesiąt osób, świadczy o zainteresowaniu abstrakcyjnym tematem podjętym na wykładzie. Spotkanie miało miejsce czwartego października.

Piątego i szóstego października w Toruniu odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Libertarianizm a myśl polityczna lewicy” w której nasz wiceprezes wziął udział w podwójnej roli. Pierwszego dnia, wspólnie z prof. Andrzejem Szahajem, dr. Jakubem Wozinskim i dr. Łukaszem Dominiakiem wziął on udział w debacie na temat kondycji współczesnego kapitalizmu. Drugiego dnia konferencji wygłosił referat pt. „Agoryzm w perspektywie neo-sytuacjoinizmu”.

Debatę można obejrzeć na portalu youtube:
Debata w ramach konferencji Libertarianizm a myśl polityczna lewicy – prof. Andrzej Szahaj, dr Łukasz Dominiak, dr Jakub Wozinski, dr Marcin Chmielowski cz. 1
Debata w ramach konferencji Libertarianizm a myśl polityczna lewicy – prof. Andrzej Szahaj, dr Łukasz Dominiak, dr Jakub Wozinski, dr Marcin Chmielowski cz.2

Leave a Reply