Startujesz w nadchodzących wyborach samorządowych, lub znasz kogoś, kto startuje? Zachęcamy do podpisania Deklaracji Liberalnego Samorządowca, listy najważniejszych z punktu widzenia liberałów i libertarian postulatów dla gmin i miast. Jako Fundacja jesteśmy partnerem projektu Liberalny Samorząd, autorstwa Stowarzyszenia Libertariańskiego.

Liberalny Samorząd to projekt w dłuższej perspektywie mający na celu powiększenie zakresu wolności osobistej i gospodarczej w polskich gminach i miastach. Z okazji zbliżających się wyborów samorządowych pragniemy zachęcić wszystkich podzielających nasze wartości kandydatów i kandydatki na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do podpisania się pod przygotowaną przez nas Deklaracją Liberalnego Samorządowca. Zawiera ona listę najpilniejszych z naszego punktu widzenia postulatów. Każdy sygnatariusz Deklaracji jest umieszczany na interaktywnej mapce, dzięki czemu wyborcy mają do swojej dyspozycji narzędzie oceny kandydatów pod kątem zgodności z przekonaniami liberalnymi. Ponadto zebraliśmy w jednym miejscu całą wiedzę na temat liberalnych rozwiązań dla samorządów i udostępniamy ją bezpłatnie w formie książki Liberalny samorząd – kurs podstawowy.

W ramach projektu Stowarzyszenie prezentuje również książkę Liberalny samorząd – kurs podstawowy autorstwa Karola Sobieckiego – koordynatora Centrum Analiz Stowarzyszenia Libertariańskiego.

Jest to 270-stronicowe kompendium wiedzy o postulatach liberalnych możliwych do zrealizowania w Polsce na poziomie gmin i miast w obecnych warunkach prawnych. Znajdziecie w nim Państwo rozwinięcie wszystkich punktów Deklaracji Liberalnego Samorządowca, a także obszerne omówienie wielu rozwiązań, które się w niej nie znalazły. Autor zawarł w publikacji podstawy prawne opisywanych pomysłów, uzasadnienie ich wdrożenia, potencjalne skutki społeczno-ekonomiczne oraz liczne przykłady wcielenia postulatów w życie.

Klikając w poniższy przycisk, można bezpłatnie pobrać książkę w formie elektronicznej wraz z przykładowymi projektami uchwał. Dołączony jest do niej także krótszy, czterostronicowy PDF stanowiący jej abstrakt.

POBIERZ KSIĄŻKĘ