Wraz z rozpoczynającą się o północy ciszą wyborczą, końca dobiega pierwszy etap projektu Stowarzyszenia Libertariańskiego „Liberalny Samorząd”, którego Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości była jednym z głównych partnerów. Tytułem przypomnienia – w jego ramach zachęcaliśmy osoby kandydujące w nadchodzących wyborach do podpisywania „Deklaracji Liberalnego Samorządowca” – publicznego zobowiązania do działania na rzecz realizacji listy najpilniejszych naszym zdaniem postulatów wolnościowych możliwych do wdrożenia na poziomie miasta lub gminy. Każdego sygnatariusza deklaracji umieściliśmy wraz z informacjami o komitecie i stanowisku o które się ubiega na ogólnodostępnej, interaktywnej mapie dzięki której liberalni wyborcy mogą w łatwy sposób znaleźć kandydatów podzielających ich przekonania. Zaznaczamy, że ani nasza Fundacja, ani Stowarzyszenie Libertariańskie nie angażuje się bezpośrednio w działalność polityczną, i nie popiera żadnej z partii lub nikogo z kandydatów na jakimkolwiek szczeblu.

Deklarację w pełnym jej brzmieniu podpisali następujący kandydaci i kandydatki:

 • Daniel Szczepankiewicz
 • Patryk Olęncki
 • Mikołaj Ludomir Piotrowski
 • Cezary Świtała
 • Adam Ślązak
 • Ryszard Wilk
 • Paweł Skwierawski
 • Karol Pęczek
 • Katarzyna Jałowiec
 • Adrian Gołdy
 • Grażyna Jadwiga Świderska
 • Szymon Śmierciak
 • Małgorzata Świstak
 • Michał Kotfica
 • Bartłomiej Górka
 • Miłosz Buras
 • Marcin Roguski
 • Łukasz Chrząszcz
 • Szymon Styrczula

Oprócz powyższego grona, następujące osoby zdecydowały się złożyć swój podpis pod częścią postulatów zawartych w deklaracji, wykreślając jednak niektóre punkty, z którymi się nie zgadzają lub co do których mają pewne wątpliwości:

 • Michał Markiewka
 • Łukasz Wojciech Zakrzewski
 • Natalia Świercz

Spośród wyżej wymienionych część kandydatów ubiega się o stanowiska w sejmikach wojewódzkich, radach powiatów lub w warszawskich radach dzielnicowych. Te trzy organy mają inny zakres kompetencji niż władze gminne, w związku z czym zwracamy uwagę, że po ewentualnej wygranej w wyborach sygnatariusze deklaracji nie będą w stanie zrealizować części z postulatów w niej wymienionych.

W wyborach do sejmików wojewódzkich startują:

 • Adam Ślązak
 • Michał Markiewka

W wyborach do rad powiatowych startują:

 • Bartłomiej Górka
 • Marcin Roguski

W wyborach do rad dzielnicowych w Warszawie startują:

 • Paweł Skwierawski
 • Łukasz Wojciech Zakrzewski

Wybory samorządowe to jednak nie koniec projektu. Na naszej stronie internetowej dostępny jest bezpłatny e-book pod tytułem „Liberalny samorząd – kurs podstawowy”. Ta obszerna publikacja autorstwa Karola Sobieckiego – koordynatora Centrum Analiz naszego Stowarzyszenia – zawiera podstawy prawne, historyczne przykłady oraz potencjalne skutki społeczno-ekonomiczne wdrożenia każdego z zawartych w deklaracji postulatów. E-book ów będzie niewątpliwie przydatny przede wszystkim dla tych sygnatariuszy, którym uda się odnieść sukces wyborczy, ale pobrać go może każda osoba zainteresowana problematyką działania samorządu z perspektywy wolnościowej, do czego też serdecznie zachęcamy.

Link do strony internetowej projektu, zawierającej zarówno E-booka, jak i wspomnianą interaktywną mapę sygnatariuszy deklaracji znajduje się tutaj.