Fundacja Wolności i Przedsiębiorczości była reprezentowana przez Sebastiana oraz Jakuba na pierwszej w historii europejskiej edycji konferencji LevelUp, organizowanej przez Objective Standard Institute.

Konferencja odbyła się między 22 a 24 marca w Pradze a my mieliśmy szansę na wysłuchanie ciekawych paneli prowadzonych przez znanych oraz cenionych w ruchu wolnościowym osób, takich jak Andrew Doyle, Stephen Davies, Angelica i Thomas Walker – Werth, Polkę Agnieszkę Płonkę czy Kiyah Willis. Ta ostatnia zaraz po konferencji gościła na współorganizowanym przez nas wydarzeniu w Krakowie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Podczas konferencji promowaliśmy wartości wyznawane przez Fundację Wolności i Przedsiębiorczości, poszerzyliśmy nasze kontakty i podejmujemy współpracę z innymi organizacjami kierującymi się tymi samymi wartościami, tak jak podpowiada nam sama konferencja – Excel in life, fight for liberty.