Zakończyliśmy trzecią edycję Szkoły Dziennikarskiej im. Henry’ego Hazlitta. Jest to nasz projekt edukacyjny adresowany do młodych adeptów dziennikarstwa lub osób, które dopiero rozważają start w tym zawodzie. Realizacja kursu jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wolności Gospodarczej oraz naszych Darczyńców. Szkoła, podobnie jak nasze wszystkie pozostałe propozycje, powstaje bez szkody dla podatnika. Opieramy się tylko na dobrowolnych wpłatach. Dzięki którym w tym roku siedmiu młodych entuzjastów dziennikarstwa i pracy w mediach wzięło udział w 24-godzinnych zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów.

Szkoła Dziennikarska im. Henry’ego Hazlitta dostarczyła uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także wsparcie niezbędne do rozpoczęcia nowych działań lub rozwinięcia istniejących projektów. Analiza procesu oceny oraz indywidualne opinie uczestników potwierdzają, że projekt był udany. Nawiązane kontakty oraz współprace biznesowe będą przynosić korzyści przez wiele lat.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować Fundacji Wolności Gospodarczej oraz naszym prywatnym Darczyńcom za ich wsparcie w promowaniu liberalizmu i libertarianizmu. Bez ich zaangażowania ten projekt nie mógłby zostać zrealizowany.

Tegoroczni prelegenci: